دکتر شاهرخ ایروانی

بیمارستان نیکان

روزهای فرد

ساعت تماس: همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۹
بجز ایام تعطیل

ساعت ویزیت: روزهای فرد از ساعت ۱۶ الی ۱۹
(با تعیین وقت قبلی)

در موارد اوژانس میتوانید در تمامی ایام و ساعات شبانه روز به بیمارستان مراجعه کنید.

آدرس: تهران، اقدسیه، بلوار ارتش، خیابان 22 بهمن، پلاک 21، دی کلینیک نیکان، طبقه 4

تلفن:
71062300   71062400   71062500  

بیمارستان رسالت

روزهای زوج

ساعت تماس: همه روزه از ساعت 8 الی 20
بجز ایام تعطیل

ساعت ویزیت: روزهای زوج از ساعت 16 الی 20
(با تعیین وقت قبلی)

در موارد اورژانس میتوانید در تمامی ایام و ساعت شبانه روز به بیمارستان مراجعه کنید.

آدرس: تهران، پل سیدخندان، ابتدای ابوذرغفاری

تلفن:
22872422