دکتر شاهرخ ایروانی


بیمارستان نیکان

روزهای فرد

ساعت تماس: همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ - بجز ایام تعطیل

ساعت ویزیت: از ساعت ۱۶ الی ۱۹ (با تعیین وقت قبلی)

در موارد اوژانس میتوانید در تمامی ایام و ساعات شبانه روز به بیمارستان مراجعه کنید.

آدرس: تهران، اقدسیه، بلوار ارتش، خیابان بیست و دو بهمن

تلفن:29121015

تلفن:29121016

بیمارستان رسالت

روزهای زوج

ساعت تماس: همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ - بجز ایام تعطیل

ساعت ویزیت: از ساعت ۱۷ الی ۲۱ (با تعیین وقت قبلی)

در موارد اورژانس میتوانید در تمامی ایام و ساعت شبانه روز به بیمارستان مراجعه کنید.

آدرس: تهران، پل سیدخندان، ابتدای ابوذرغفاری

تلفن:22872422