چرا به اندوسونوگرافی نیاز است؟

اندوسونوگرافی

اگر پزشک قبلا به کمک روش های تشخیصی دیگر ضایعه ای در بدن دیده باشد، اندوسونوگرافی اطلاعات بیشتر در مورد ضایعه، گسترش آن به نواحی مختلف مجرای گوارش و اندام های مجاور و هم چنین درگیری غدد لنفاوی می دهد.

اندوسونوگرافی به دلایل متعدد مانند اتساع مجرای صفراوی، بررسی وضعیت غیر عادی اندام های داخلی و طبقه بندی پولیپ ها و تومورها کاربرد دارد.

نتایج آن به پزشک کمک می کند تا بتواند بهترین روش درمانی برای مشکل را شناسایی کند.

اندوسونوگرافی

اندوسونوگرافی

 

برخی از موارد استفاده از آندوسونوگرافی:

 

مرحله بندی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی ورکتوم و ریه

گرفتن بیوبسی از غدد لنفاوی مدیاستن در موارد تومورهای دستگاه گوارش

بررسی چین های بزرگ معده

بررسی میزان بقای تومورها پس از درمان آنها و ارزیابی پاسخ به درمان

موارد مشکوک به پانکراتیت مزمن

بررسی تشخیص های افتراقی ضایعات کیستیک و solid پانکراس

تشخیص مدل تومورهای نورواندو کرین

موارد مشکوک به سنگ مجاری صفراوی یا تومورهای این ناحیه

بررسی بیماریهای ساختمان لگن و پری آنال

بررسی علل ناشناخته لنفادنوپاتی و بیوپسی این غدد

و…