موارد استفاده از دابل بالن انتروسکوپی

دابل بالن آنترسکوپی

در موارد زیر معمولا از دابل بالن انتروسکوپی استفاده می شود:

 • انجام مداخلات تشخیصی و درمانی در روده باریک
 • گرفتن بیوبسی از روده باریک
 • برداشت زیر مخاطی تومور سطحی کولون و روده باریک
 • برداشتن پولیپ از قسمتهای مختلف روده
 • انجام آندوسکوپی در ناهنجاریهای آناتومیکی
 • دستگاه گوارش
 • دسترسی  عالی به ضایعات کوچک و عمیق روده باریک
 • امکان مشاهده سراسر روده باریک و پترن مخاطی
 • بیمارانی که یافته های مثبتی در کپسول آندوسکوپی یا تصویر برداری های رادیو گرافیک روده کوچک دارند.
 • بررسی علت خون ریزی های گوارشی  با علت نامعلوم
 • سوء هاضمه و نفخ شدید مقاوم به درمان که علت آن مشخص نشده است
 • شک به توده ها، پولیپ ها و ضایعات عروقی مخاطی روده باریک
 • سندرم های سوء جذب و کاهش وزن
 • دردهای مبهم شکمی اطـراف ناف با علت ناشناخته
 • بررسی تشخیص بیماریهای التهابی روده مثل کرون- سل- درگیری آمیبی و …

دابل بالن انتروسکوپی مي‌تواند هم از راه دهان (رويکرد پيش رونده) وهم از آنوس (رويکرد پس‌رونده) استفاده شود که انتخاب هر يک، بستگي به مکان احتمالي وجود ضايعات مشکوک دارد. اين روش اغلب با آرام‌سازي بيمار آغاز شده و در 80 تا 90 درصد بيماران تمامي روده باريک ديده مي‌شود.

دابل بالن انتروسکوپی

دابل بالن انتروسکوپی