معرفی مری

اختلالات مری

مِری

عضوی در بدن مهره‌داران است که به صورت لوله‌ای عضلانی کار رساندن غذا از حلق به معده را به عهده دارد. این لوله ۲۵۵ سانتی متر طول دارد و بیش ترین قسمت آن درقفسه سینه قرار دارد. این مجرا از انتهای تحتانی حلق در مجاورت مهره ششم گردنی آغاز و در مجاورت مهره دهم سینه‌ای وارد فضای شکمی می شود. مری در قسمت جلو با سطح پشتی لوب چپ کبد و در عقب باد یافراگم مجاورت دارد.

مری حلق را به معده متصل می‌کند این اتصال از راه سوراخی که توسط این لوله در دیافراگم ایجاد شده برقرار می‌شود و غذا از این طریق حلق به معده راه می‌یابد. انتقال غذا از راه مری با کمک انقباضات موج مانندی که انقباضات کرم‌وار نامیده می‌شود، انجام می‌شود.

بیماری‌های مختلفی مانند دیسفاژی، آشالازی، اسپاسم منتشر مری، بلع دردناک، اسکلروز، ریفلاکس، ازوفاژیت و سرطان می‌توانند مری را درگیر سازند.