دکتر شاهرخ ایروانی

دکتر شاهرخ ایروانی | وب سایت دکتر شاهرخ ایروانی

متولد ۱۳۳۶ – شیراز

دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

متخصص بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

فوق تخصص گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

ارتقاء به رتبه استادیاری – سال ۱۳۷۷

ارتقاء به رتبه دانشیاری – سال ۱۳۸۹

ارتقاء به رتبه استادی – سال ۱۳۹۳

رییس مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد و پانکراس

کتب چاپ شده:

۱- بیمار‌های کبد چرب، انتشارات هنر نگاره، ۱۳۹۸

۲- سرطان معده، راهنمای پزشکان و پژوهشگران، انتشارات هنر نگاره، ۱۳۹۷

۳- آرام بخشی در فرآیندهای تشخیصی گوارش (راهنمای پزشکان و پرستاران)، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۷

۴- راهنمای گام به گام اصول و روش­های پژوهش در علوم پزشکی، همبستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی با بیماری­ها، انتشارات مگستان، ۱۳۹۳

۵- آزمایشات مولکولی بیماریهای گوارش و کبد، غربالگری و تشخیص، انتشارات مگستان، ۱۳۹۳

۶- فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد، انتشارات اباصالح، ۱۳۸۶

۷- هليكوباكتری پيلوری، انتشارات حیان،  ۱۳۸۵

۸- گوارش و كبد، انتشارات حیان، ۱۳۸۵