دکتر شاهرخ ایروانی

 

 

 

 

 

 

متولد ۱۳۳۶ – شیراز

 

دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

دانشنامه تخصصی بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

دانشنامه فوق تخصصی گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

 

ارتقاء به رتبه استادیاری – سال ۱۳۸۵

ارتقاء به رتبه دانشیاری – سال ۱۳۸۹

ارتقاء به رتبه استادی – سال ۱۳۹۳

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدیر گروه داخلی بیمارستان نیکان

عضو و موسس مرکز تحقیقات سرطان آجا – بیمارستان امام رضا (۵۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران)

 


کتب چاپ شده:

۱- راهنمای گام به گام اصول و روش­های پژوهش در علوم پزشکی، همبستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی با بیماری­ها، انتشارات مگستان، ۱۳۹۳

۲- آزمایشات مولکولی بیماریهای گوارش و کبد، غربالگری و تشخیص، انتشارات مگستان، ۱۳۹۲

۳- فيزيوپاتولوژي گوارش و کبد، انتشارات اباصالح، ۱۳۸۷

۴- هليكوباكترپيلوري، انتشارات حیان،  ۱۳۸۵

۵- گوارش و كبد، انتشارات حیان، ۱۳۸۵