دابل بالن انتروسکوپی چیست؟

دابل بالن آنترسکوپی

یکی از روش های بررسی یا درمان خونریزی روده باریک دابل بالن انتروسکوپی می باشد.

یک اندوسکوپ قابل انعطاف از طریق دهان یا مقعد وارد دستگاه گوارش می شود. در سر آندوسکوپ یک لنز و منبع نوری قرار دارد تا پزشک بتواند تصاویری از درون روده باریک شما تهیه کند.

تکنینک مورد استفاده برای این کار استفاده از یک ابزار با دو بالون می باشد که این امکان را به اندوسکوپ می دهد تا بتواند به راحتی درون روده باریک حرکت کند.

 

مزایای دابل بالن انتروسکوپی

از مزاياي این روش نسبت به ديگر روش‌هاي آندوسکوپي، امکان مشاهده سراسر روده کوچک است که به صورت يک روش خاص در طول روده کوچک پيش مي‌رود و به طور منظمي پيچ‌وخم‌هاي آن را پشت‌سر مي‌گذارد.

به اين منظور، يک لوله نرم گشاد و دو بالون به کار گرفته مي‌شود که يکي به انتهاي اين لوله و ديگري به سر اندوسکوپ متصل مي‌شود. با باد و خالي شدن متناوب دو بالون، هنگامي که روده کوچک با جلو رفتن انتروسکوپ چين مي‌خورد، دستگاه به جلو رانده مي‌شود. اين حرکت، کشيدگي روده کوچک را کم مي‌کند.

دابل بالن انتروسکوپی

دابل بالن انتروسکوپی