دکتر شاهرخ ایروانی

دکتر شاهرخ ایروانی | وب سایت دکتر شاهرخ ایروانی

متولد ۱۳۳۶ – شیراز

دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

متخصص بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

فوق تخصص گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

ارتقاء به رتبه استادیاری – سال ۱۳۷۷

ارتقاء به رتبه دانشیاری – سال ۱۳۸۹

ارتقاء به رتبه استادی – سال ۱۳۹۳

رییس مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد و پانکراس

کتب چاپ شده:

۱- راهنمای گام به گام اصول و روش­های پژوهش در علوم پزشکی، همبستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی با بیماری­ها، انتشارات مگستان، ۱۳۹۳

۲- آزمایشات مولکولی بیماریهای گوارش و کبد، غربالگری و تشخیص، انتشارات مگستان، ۱۳۹۲

۳- فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد، انتشارات اباصالح، ۱۳۸۷

۴- هليكوباكترپيلوری، انتشارات حیان،  ۱۳۸۵

۵- گوارش و كبد، انتشارات حیان، ۱۳۸۵